Stoppen of overname van het bedrijf

Er komt een moment dat je het bedrijf gaat beëindigen. Vaak is hier al een lang denkproces aan vooraf gegaan. Uiteindelijk moet je een keuze maken: of het bedrijf te staken of te verkopen.

Samen met de ondernemer wordt een plan opgesteld om het bedrijf verkoopklaar te maken. Vaak is een Strategisch Ondernemingsplan een uitstekend middel om de toekomstige rendementen van het bedrijf te kunnen aantonen, maar ook de marktpositie, de kwaliteit van het personeel, de productiefaciliteiten en de kracht van de onderneming in de markt.

Pensioen

Wanneer MKB-ondernemers hun vijftigste levensjaar bereiken, gaan ze zich veelal beraden op de toekomst. Het aftellen naar de pensioengerechtigde leeftijd gaat beginnen en zij realiseren zich dat het ondernemerschap een keer moet worden beëindigd. De pensioensituatie wordt opeens actueel, iets waar in de regel tot op dat moment weinig aandacht voor is geweest.

Door alle aandacht die er vandaag de dag is voor de pensioenopbouw, komt dit ook in beeld van de MKB-ondernemer die zich bewust wordt van de situatie. Nu wordt hij geconfronteerd met beslissingen uit het verleden omtrent zijn pensioenopbouw. Dit kan goed uitpakken of juist heel erg verkeerd.

Ruwweg kunnen we een onderscheid maken tussen de volgende situaties:

 • Er is nooit direct pensioen opgebouwd: de waarde van het bedrijf is het pensioen
 • Er is pensioen opgebouwd in het eigen bedrijf (via een Pensioen B.V.)
 • Er is een klein pensioen opgebouwd uit eerdere werkkringen
 • Er is een volledig pensioen opgebouwd en afgestort bij een pensioenverzekeraar
 • Diverse mengvormen van pensioenopbouw
Zoals uit bovenstaande situaties blijkt is in veel gevallen het pensioen van de ondernemer afhankelijk van de opbrengstwaarde van het bedrijf bij verkoop.

Opbouw via een eigen Pensioen B.V. is inmiddels bij wet verboden. Het terugbetalen van een lening die ontvangen is via de Pensioen B.V. is in veel gevallen moeilijk omdat terugbetalen afhankelijk is van de resultaten van het bedrijf. In de jaren na de crisis van 2008 is dit in veel gevallen onmogelijk geweest met als gevolg dat er een lege Pensioen B.V. ontstaat die in geval van uitkeren niet kan betalen. Erger nog: de fiscus komt alsnog langs want die wil wel belasting ontvangen. Het bedrag is immers destijds ook afgetrokken als pensioenlast. Weg pensioen!

En zo wordt de waarde van de onderneming bij verkoop een steeds belangrijker onderwerp.

Ben jij klaar met ondernemen?

Denk je er aan te stoppen met het bedrijf of het ter overname aan te bieden? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Mijn ervaring heeft al veel ondernemers geholpen om een goede beslissing te nemen.

Stoppen met het bedrijf

Simpelweg stoppen met een bedrijf is vrijwel onmogelijk in verband met de zware lasten die dan gaan drukken op het bedrijf. De ondernemer moet voor zijn personeel een afvloeiingsregeling treffen die zeer veel geld gaat kosten. Dat is in veel gevallen niet op te brengen.
Dan zijn er nog enkele opties:

 • Overname door het personeel (of één personeelslid)
 • Overname door een derde partij

Overname door één personeelslid

Overname door een personeelslid is een optie met voor- en nadelen. Wanneer het juiste personeelslid dit kan en wil, kan een constructie bedacht worden waarbij de ondernemer het onroerend goed voor lange tijd verhuurt aan het personeelslid. Deze koopt de werkmaatschappij en betaalt het in enkele jaren af aan de ondernemer.
Voor het personeelslid een enorme kans, voor de ondernemer een groot risico want deze zit nog jaren vast aan het bedrijf en bij een mislukking krijgt hij het bedrijf weer terug. In de praktijk kan het ook goed uitpakken, want de ondernemer kent de kwaliteiten van het personeelslid. Het is dan een win-win situatie.

Zij kozen voor PDB

Reacties van ondernemers

"Rein leerde me vooruit te kijken. Dit gaf mij enorm veel rust en maakte van mij een betere ondernemer. Nu werkt dit zelfs door op mijn medewerkers, die op hun beurt minder onrust voelen doordat er een duidelijke visie is."

Erik Koekhoven
Directeur, Leadsupply

"P.D.B. heeft ons bedrijf in 2,5 jaar veel gebracht: rust, een visie en een stabiele basis.
Erg prettig en onmisbaar in een veelzijdig bedrijf als de onze."

Rob van den Oetelaar
Directeur, van den Oetelaar Metaal

"Rein houdt ons scherp door de juiste vragen te stellen en ons zo aan het denken te zetten! Hij zorgt voor de stok achter de deur waardoor we onder zijn professionele begeleiding een lange termijn strategie kunnen vertalen naar een volledig ondernemersplan."

Bart van de Ven
Directeur, Sleegers Farm Equipment

Overname van een MKB-bedrijf

Wanneer een bedrijf verkocht gaat worden “moet alles kloppen” om de maximale verkoopprijs te ontvangen. Het is net zoals een huis verkopen: dan ga je ook allerhande acties ondernemen om het huis er goed bij te zetten. Je gaat het pand opnieuw schilderen, je zorgt dat de tuin er netjes uitziet en gaat alle onjuiste zaken corrigeren. Pas dan bereik je de maximale opbrengst.
Voor een bedrijf is dit eigenlijk niet anders en dat vergt per definitie een lange voorbereidingstijd. In de praktijk moet je hier zeker 5 jaar voor uittrekken. Dit komt vaak als een schok voor de gemiddelde MKB-ondernemer die meer op de korte termijn gericht is.

In dit proces stel ik ook vaak de vraag: “Wat verkoop je nu eigenlijk?”
Als antwoord komt dan: “Het bedrijf”. Maar wat is het bedrijf?

Het bedrijf bestaat uit veel facetten:

 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Machines
 • Voorraden
 • Klantenportefeuille
 • Immateriële eigendommen
 • Patenten
Maar het belangrijkste dat verkocht wordt is: de toekomst van het bedrijf – en dát zul je moeten laten zien aan de koper.

De cijfers uit het verleden geven vaak een indicatie van winstgevendheid, maar belangrijker zijn de toekomstige winstverwachtingen. Elke koper wil immers binnen enkele jaren rendement ontvangen uit de investering.

Rol van de bedrijfsadviseur in het overnameproces

Als bedrijfsadviseur van de MKB-ondernemer stel ik samen met de ondernemer een plan op om het bedrijf verkoopklaar te maken. Vaak is een Strategisch Ondernemingsplan een uitstekend middel om de toekomstige rendementen te kunnen aantonen. Maar ook de marktpositie, de kwaliteit van het personeel, de productiefaciliteiten en de kracht van de onderneming in het speelveld van concurrenten spelen mee.
De waarde van een onderneming is vaak een discutabel onderwerp. De ondernemer bekijkt zijn bedrijf immers met andere ogen dan iemand die er minder nauw bij betrokken is, zoals een ondernemerscoach. Uiteindelijk bepaalt de markt wat het bedrijf waard is.
En welke rol is er weggelegd voor de ondernemer na de overname? Mijn advies is vaak: “Geld ontvangen en vertrekken” want men heeft de oud ondernemer niet meer nodig. Dat is de harde realiteit. Veel ondernemers willen een goede overdracht, nog een tijd lang meewerken en dan in alle rust vertrekken. De realiteit is echter totaal anders.

Stoppen of overname MKB bedrijf

Spreekt mijn werkwijze over het stoppen of overnemen van het MKB bedrijf je aan en overweeg je zelf om (op den duur) afscheid te nemen van je bedrijf?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op via telefoonnummer: 06 – 15 907 100

Of mail via: info@pdbconsultants.nl